Ở Việt Nam, CloudFlare không nhanh như bạn nghĩ!
  • 17
  • 0
CloudFlare có lẽ là cái tên vàng trong làng tối ưu website! Không chỉ cải thiện thời gian DNS, với hệ thống reverse proxy mạnh mẽ, CloudFlare cung cấp dịch vụ CDN miễn phí cùng nhiều tính năng nâng cao khác. Website cũng sẽ được tăng cường bảo mật khi mà traffic sẽ phải đi qua CloudFlare trước khi đến hosting.

Cuối năm 2018, CloudFlare đã mở 2...

Trending threads

Top