directadmin

  1. Phuc

    Hướng dẫn Cài đặt DirectAdmin lên VPS / Server

    DirectAdmin là một Control Panel trả phí dành cho VPS, Server. Nó cho phép người dùng quản lý websites ngay trên trình duyệt, thông qua một giao diện trực quan. Một điểm mạnh khác của DirectAdmin là lượng tài liệu hướng dẫn được chia sẻ, chúng đến từ cả nhà phát triển lẫn cộng đồng người dùng...
Top