elasticsearch

  1. Phuc

    Cài đặt Elasticsearch trên CentOS / RHEL

    Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm nâng cao có khả năng lưu trữ, tìm kiếm, phân tích dữ liệu và cho ra kết quả có độ trễ rất thấp. Với khả năng mở rộng cao, Elasticsearch là giải pháp khá hoàn hảo cho những ứng dụng có chức năng tìm kiếm cùng những yêu cầu phức tạp. Vậy làm thế nào để cài đặt...
Top