facebook

  1. Phuc

    Đổi tên Facebook một chữ

    Đã bao giờ các bạn gặp phải tên Facebook chỉ có 1 chữ chưa? Mặc định khi đăng ký tài khoản, chúng ta buộc phải nhập đầy đủ họ và tên nên tên Facebook sẽ phải từ 2 chữ trở lên. Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác đơn giản mà mình hướng dẫn dưới đây, các bạn hoàn toàn có thể tự thay đổi tên Facebook...
Top