kernel

  1. Phuc

    Nâng cấp Linux Kernel trên CentOS / RHEL

    Linux Kernel là bộ não, là nền tảng mà mọi bản phân phối Linux (Linux distributions) sử dụng. Việc cập nhật Linux Kernel lên những phiên bản mới hơn có thể cải thiện bảo mật, bổ sung tính năng, và tăng hiệu suất của hệ thống. Cập nhật OS Trước khi nâng cấp Kernel, chúng ta nên cập nhật hệ...
Top