linux

  1. Phuc

    Thay đổi port SSH trên Linux

    Mặc định những bản phân phối Linux (Linux distributions) đều sử dụng port 22 cho kết nối SSH. Việc thay đổi port SSH này là thực sự cần thiết vì nó rất dễ bị khai thác cho mục đích xấu. Đây là một biện pháp bảo mật đơn giản nhưng lại đủ hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công tự động và các...
  2. Phuc

    Nâng cấp Linux Kernel trên CentOS / RHEL

    Linux Kernel là bộ não, là nền tảng mà mọi bản phân phối Linux (Linux distributions) sử dụng. Việc cập nhật Linux Kernel lên những phiên bản mới hơn có thể cải thiện bảo mật, bổ sung tính năng, và tăng hiệu suất của hệ thống. Cập nhật OS Trước khi nâng cấp Kernel, chúng ta nên cập nhật hệ...
Top