microsoft edge

  1. Phuc

    Gỡ Microsoft Edge trên Windows 10 và 11

    Từ khi chuyển sang sử dụng nhân Chromium, Microsoft Edge đã có rất nhiều cải thiện, từ hiệu năng đến UI. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì trình duyệt này vẫn chưa được chấp nhận bởi số đông, minh chứng là chỉ 8,84% thị phần trên máy tính, so với con số 66,94% của Google Chrome. Với đại đa số...
Top