moderator

  1. Phuc

    Đăng ký Moderator tại VietFriend

    Với mục tiêu phát triển VietFriend, chúng tôi hiểu rằng đội ngũ BQT hiện tại là không đủ. Một, hay một vài cánh én thì không thể làm nên mùa xuân. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ các bạn, chúng tôi muốn những anh em yêu quý VietFriend tham gia cùng chúng tôi. Cùng nhau chung tay xây dựng và phát...
Top