selinux

  1. Phuc

    Vô hiệu hóa SELinux trên CentOS / RHEL

    Security-Enhanced Linux (SELinux) là một cơ chế bảo mật được tích hợp sẵn trong Linux kernel, được sử dụng bởi những distributions dựa trên RHEL. Thường thì người ta luôn tìm cách tăng cường bảo mật nhưng bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn vô hiệu hóa SELinux trên CentOS. Security-Enhanced Linux...
Top