ssh

  1. Phuc

    Thay đổi port SSH trên Linux

    Mặc định những bản phân phối Linux (Linux distributions) đều sử dụng port 22 cho kết nối SSH. Việc thay đổi port SSH này là thực sự cần thiết vì nó rất dễ bị khai thác cho mục đích xấu. Đây là một biện pháp bảo mật đơn giản nhưng lại đủ hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công tự động và các...
Top