vietfriend photos

  1. Phuc

    Đăng ký tài khoản VietFriend Photos

    Chúng ta đều biết những tệp tin đính kèm thường có kích thước rất lớn, chiếm nhiều dung lượng hơn so với nội dung chữ thuần túy. Điều này sẽ dẫn đến những khó khăn trong quá trình backup, phục hồi, và di chuyển diễn đàn. VietFriend Photos, sử dụng mã nguồn Chevereto, được tạo ra như là giải pháp...
Top