Cài đặt DirectAdmin trên VPS / Server

Dù việc cPanel liên tục tăng giá trong những năm gần đây gần như không ảnh hưởng nhiều đến người dùng cuối. Tuy nhiên, nếu so với mức giá $15 mỗi tháng của cPanel thì bản quyền DirectAdmin lại rẻ hơn rất nhiều, chỉ từ $2 mỗi tháng, đấy là chưa kể việc một số nhà cung cấp miễn phí bản quyền DirectAdmin với dịch vụ của họ. Có thể nói DirectAdmin là một giải pháp Control Panel rất đáng để dùng: chi phí sử dụng thấp, thân thiện với người dùng, mạnh mẽ với nhiều tính năng nâng cao.

Yêu cầu hệ thống​Dù DirectAdmin sử dụng rất ít tài nguyên nhưng nhà phát triển khuyến khích chúng ta sử dụng bộ vi xử lý có xung nhịp trên 500 Mhz. Cần tối thiểu 1 GB RAM (tốt nhất là trên 2 GB), và ít nhất là 2 GB swap. Riêng với hệ thống sử dụng hệ điều hành CentOS 8 thì sẽ cần tối thiểu 2 GB RAM (tốt nhất là trên 4 GB).

Dung lượng ổ cứng cần trống ít nhất 2 GB, không tính hệ điều hành. Trong trường hợp lượng truy cập của bạn cao, có thể bạn sẽ cần nâng cấp thêm CPU và RAM. CPU Intel / AMD đều sẽ hoạt động tốt. CPU Solaris / Sparc sẽ không hoạt động được.

Dưới đây là danh sách những hệ điều hành được DirectAdmin hỗ trợ, các bạn cũng có thể xem danh sách đầy đủ và luôn được cập nhật tại đây.
OSVersion
CloudLinux6.x 64-bit, 7.x 64-bit, 8.x 64-bit
AlmaLinux / RHEL / CentOS7.x 64-bit, 8.x 64-bit
Debian8.x 64-bit, 9.x 64-bit, 10.x 64-bit, 11.x 64-bit ALPHA
Ubuntu16.04 64-bit, 18.04 64-bit, 20.04 64-bit
FreeBSD11.x 64-bit, 12.x 64-bit
Hệ điều hành phải sạch! Không cài đặt những dịch vụ như Apache, PHP, MySQL, Ftp, Sendmail... vì DirectAdmin sẽ tự cài đặt những thành phần cần thiết. Không cài đặt DirectAdmin lên những hệ thống đã có dữ liệu, DirectAdmin sẽ không di chuyển và bảo toàn dữ liệu trong quá trình cài đặt.

Chuẩn bị hệ thống​Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cập nhật hệ điều hành và cài đặt một số thành phần cơ bản, nếu không cài thì DirectAdmin cũng sẽ tự làm việc này trong quá trình cài đặt. Tùy vào hệ điều hành mà bạn sử dụng sẽ có lệnh cập nhật khác nhau, nhớ sử dụng lệnh reboot để khởi động lại hệ thống sau cập nhật nhé, dưới đây chỉ là những lệnh cài đặt những thành phần cơ bản.

CentOS 6 or CloudLInux 6:
Bash:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed\
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel
CentOS 7 or CloudLinux 7:
Bash:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers
AlmaLinux, CentOS or CloudLinux 8:
Bash:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers hostname
Debian 6
Bash:
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch
Debian 7
Bash:
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev
Debian 8
Bash:
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev systemd systemd-sysv
Debian 9
Code:
apt-get update
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1
Debian 10
Bash:
apt-get update
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5 libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1
FreeBSD 10
Bash:
pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx psmisc
FreeBSD 11
Bash:
pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime psmisc tar
FreeBSD 12
Bash:
pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime udns sudo psmisc tar openssl krb5

Cài đặt DirectAdmin​Tải và cấp quyền cho script cài đặt:
Bash:
cd /root/
wget -O setup.sh http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
Giờ thì tùy chỉnh DirectAdmin một chút trước khi cài đặt, ở đây thì mình sẽ đặt hostname và địa chỉ email:
Bash:
echo server.yourdomain.com > /root/.use_hostname
echo [email protected] > /root/.email.txt
Tùy chỉnh sâu hơn một chút. Cụ thể hơn là nhưng thành phần nào sẽ được sử dụng như nginx, mariadb, php...
Bash:
mkdir -p /usr/local/directadmin/custombuild
Các bạn tải về những files sau đây, thay đổi cho thích hợp, trong files thì mình để Apache, MariaDB 10.4, PHP 7.4 cùng một số extensions. Xong thì upload vào thư mục /usr/local/directadmin/custombuild.
Code:
https://drive.google.com/file/d/1UctW6RpLahVacibz2ubvCUwACM_FVuNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHcPGqKF0Ks6jGTrCKI8reXoTUbNkpQq/view?usp=sharing
Tiến hành cài đặt thôi.
Bash:
./setup.sh auto
Chờ đợi là hạnh phúc, khi hoàn tất quá trình cài đặt, các bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập như bên dưới:
5YcmbLE.png

Nếu các bạn muốn xem lại những thông tin này, bao gồm cả mật khẩu admin mysql, có thể tìm file /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt.

Tổng kết​Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cài DirectAdmin lên VPS / Server chỉ với vài bước đơn giản. Bản thân mình cũng là một người dùng cPanel lâu năm nên khi mới chuyển qua DirectAdmin cũng có phần bỡ ngỡ, không thích. Cộng đồng sử dụng DirectAdmin cũng không nhiều như cPanel nên việc tìm kiếm hướng dẫn đôi khi sẽ gặp chút khó khăn. Hy vọng các bạn không gặp vấn đề gì trong quá trình cài đặt hay khi sử dụng DirectAdmin.
 
Top