Dragon Ball Z: Team Training

Là game Pokémon nhưng cũng không phải là game Pokémon. Nghe có hơi lú nhỉ? Thực tế thì Dragon Ball Z: Team Training là một bản hack dựa trên Pokémon FireRed, tuy nhiên, thay vì sử dụng Pokémon, người chơi sẽ sử dụng những chiến binh Z trong Dragon Ball để phiêu lưu.

Tính năng, thay đổi​  • Pokémon được thay thế bằng 200 chiến binh Z, tham khảo tại đây.
  • Fusions
  • Bản đồ mới
  • Moves mới (bao gồm 130 moves từ Dragon Ball và 30 moves được giữ từ Pokémon)
  • Nhạc Dragon Ball Z
  • Vật phẩm mới (capsules, senzu...)

Trailer​
Screenshots​a2468289fe3368120b0579b79d6e1396.png
4829814e43c072e97ed86b5d6a9d324d.png
6576e347d4816c067804565d96147d2a.png
2b4b4753157e828c8d49bbb92ae0b3ab.png
3293f83041b1b60c21810209d3709c61.png
126e6beee0c77502e99def25a283f19b.png
626d2097137317003ba6008b88d72b41.png
b162cddc761126d430e756a4f782dec3.png
004fe299469de79d2c128924f0a9d471.png
f41aa71aa109cee32c71d7f8d81fd537.png
4b7ffe9903e795d4afecc923bf31d85c.png
889b2d32cd88a22220594ab39f4dc1d2.png
58f5552cf448df24fc8d58d19e2935e9.png
ab6d6dbba0c385609eda261dddfdb7ff.png
17ca57cd72f4a3bf9197b43ad7b1c350.png


Downloads​To see this hidden content, you must react with one of the following reactions : Thích Thích, Yêu thích Yêu thích
 
Top