Nâng cấp Linux Kernel trên CentOS / RHEL

Linux Kernel là bộ não, là nền tảng mà mọi bản phân phối Linux (Linux distributions) sử dụng. Việc cập nhật Linux Kernel lên những phiên bản mới hơn có thể cải thiện bảo mật, bổ sung tính năng, và tăng hiệu suất của hệ thống.

Cập nhật OS​Trước khi nâng cấp Kernel, chúng ta nên cập nhật hệ điều hành và những thành phần của nó, bao gồm cả những repositories. Để làm được điều này, các bạn sử dụng lệnh bên dưới, nhớ reboot để khởi động lại hệ thống sau cập nhật.
Bash:
yum -y update

Cài đặt Linux Kernel mới​Việc đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt GPG key cho Enterprise Linux Repository (ELRepo). Bước này rất quan trọng vì cả CentOS / RHEL đều không cho phép cài đặt những phần mềm chưa được xác minh. Nói thêm thì GPG key sẽ cung cấp chữ ký điện tử để xác thực phần mềm.
Bash:
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
Giờ thì cài đặt ELRepo, đối với RHEL 8, CentOS 8:
Bash:
yum -y install https://www.elrepo.org/elrepo-release-8.el8.elrepo.noarch.rpm
Đối với RHEL 7, CentOS 7:
Bash:
yum -y install https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.el7.elrepo.noarch.rpm
Giờ thì tiến hành cài đặt kernel mới:
Bash:
yum --enablerepo=elrepo-kernel -y install kernel-ml

Cấu hình kernel mặc định khi khởi động​Để thiết lập phiên bản kernel mới cài đặt trở thành mặc định khi khởi động CentOS, bạn cần sửa cấu hình GRUB. Cụ thể các bạn mở file /etc/default/grub và điều chỉnh giá trị GRUB_DEFAULT=0. Giờ thì thực thi lệnh bên dưới để áp dụng cấu hình kernel mới:
Bash:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Tổng kết​Trong bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Linux Kernel mới nhất trên hệ thống sử dụng CentOS / RHEL. Như đã nói ở đầu bài viết thì việc sử dụng kernel mới mang đến khá nhiều lợi ích, đặc biệt là những hệ thống sử dụng phần cứng mới. Cần phải nói thêm là sẽ có những rủi ro trong quá trình sử dụng kernel mới, cá nhân mình thì chưa gặp lần nào. Chúc các bạn may mắn!
 
Top